EM1015 – Syntjuntan early years

EM 1015 Syntjuntan - front

Live-inspelningar från Syntjuntans två första år. Specialskriven musik för textila accessoarer. En tovig musik med spets och långa stygn, broderad med elekroniska klanger, fyrkantiga vågor och krusat brus. Syntjuntan är en ensemble med kvinnliga tonsättare, musiker och instrumentbyggare. Vårt syfte är att möta kvinnors nyfikenhet på teknik och elektronik, att uppmuntra dem till att själva bygga instrument och på andra sätt underlätta deras eget experimenterande. Syntjuntan vill bidra till att kvinnor får bättre självförtroende, så de kan ta den plats som behövs för att kunna genomföra sina idéer, utveckla sin musik och möta publiken. I Syntjuntan bygger man sin egen synt och kommer över sin eventuella teknikrädsla. Man får bekanta sig med experimentell konstmusik genom att lyssna på och prata om eller kanske till och med genom att framföra ett nyskrivet verk inför publik.

Syntjuntan bildades 2009 och framträder i olika konstellationer och format. Syntjuntan är Ann Rosén, Lise-Lotte Norelius, Ida Lundén och ibland i utökat format med inbjudna konstnärer, tonsättare musiker m.fl.
www.syntjuntan.se

 

In English

Live recordings from Syntjuntan’s first two years. Music especially composed for textile accessories. The music is tangled with lace and long stitches, embroidered with electronic sounds, square waves and curled noise. Syntjuntan is an ensemble of female composers, musicians and instrument builders. Our purpose is to meet women’s curiosity about technology and electronics, to encourage them to build instruments by themselves and otherwise facilitating their own experimentation. Syntjuntan wants to help women become more confident, so they can take the space they need to be able to implement their ideas, develop their music and meet the audience. In a Syntjunta you build your own synthesizer and overcome potential technology fears. You get too familiarize  yourself with experimental art music by listening to and talking about or maybe even by performing a new work to an audience .

Syntjuntan was founded in 2009 and performs in different configurations and formats. Syntjuntan is Ann Rosen, Lise-Lotte Norelius and Ida Ludén but is sometimes in extended with invited artists, composers, musicians, etc.
www.syntjuntan.se


TITLE Synjuntan early years
ARTIST Synjuntan
YEAR 2011
TYPE CD, digipak
PRICE 12 Euro

 


Syntjuntan

Live recordings composed, performed, edited and mixed by Syntjuntan (Ida Lundén, Lise-Lotte Norelius, and Ann Rosén)

Produced and mastered by Sten-Olof Hellström
Graphic design Ann Rosén

 


REVIEWS

Sound of Music

Med tre år på nacken slår Syntjuntan till med sin första skiva – Early Years. Sedan 2009 har Ida Lundén, Ann Rosén och Lise-Lotte Norelius haft workshops, sytt syntar och skapat ljud, tillsammans med andra och som trio. Något av gör-det-själv-kulturens advokater skulle man kunna kalla dem med tanke på deras idoga arbeta att få andra att bygga syntar i textil och skapa elektroniska ljud. På skivan är det dock trion som själv står för musiken, inspelad under gruppens två första år: 2009-2011.

Det är en verklig verkstad av skitiga och elektroniska klanger, det pulserar, skaver, vecklar ut och in sig i alla möjliga spännande mönster. Ibland är det bara lätt ”burrigt”, ibland öppnar den elektroniska musikhistorien upp sitt arkiv. Så kallad noise-musik går ofta i maximalisternas spår, så inte Syntjuntan. I allt oväsen finns en sofistikation där man som lyssnare ges en chans att nära betrakta ljudens form och klang istället för att malas sönder av dem. Och Syntjuntan hanterar det ljudliga hantverket alldeles utmärkt. Improviserat eller komponerat? Jag vet inte. Både och skulle jag tro. Hela tiden finns dock ett sammanhang med en tydlig gruppidentitet.

Av: Magnus Nygren, Sound of Music